Vi tar nå inn inntil 25 nye aspiranter for skoleåret 2020/21.

Du kan starte fra du går i 3. klasse på Ullevål eller Berg skole.

Er du interessert? Kontakt dirigent Olav Raanaas Moen på tlf. 92244994/olavrm@gmail.com