Vi tar nå inn inntil 25 nye aspiranter for skoleåret 2023/24.

Du kan starte fra du går i 3. klasse på Ullevål eller Berg skole.

Det blir informasjonsmøte for foresatte tirsdag 6. juni kl. 18 på Ullevål skole. 

Påmeldingsfristen er fredag 16. juni 2023. 

Er du interessert? Kontakt dirigent Olav Raanaas Moen på tlf. 92244994 eller olavrm@gmail.com.