Vi tar nå inn inntil 25 nye aspiranter for skoleåret 2022/23.

Du kan starte fra du går i 3. klasse på Ullevål eller Berg skole.

Påmeldingsfristen er fredag 17. juni 2022. 

Er du interessert? Kontakt dirigent Olav Raanaas Moen på tlf. 92244994 eller olavrm@gmail.com.