Ullevål skoles musikkorps - kontigent 2020/21

Ullevål skoles musikkorps - kontigent 2020/21

Publisert av Lise Vivienne Løseth den 13.08.20.
Kontingenten i USM er for tiden kr 5000 kr (kr 3 000 for barn nr to, tre osv i samme søskenflokk) for hele skoleåret.Innkalling av kontingent vil skje i slutten av august med betalingsfrist 15. september. Kontingenten dekker ukentlige samspilløvelser, 30 minutters ukentlig individuell instruksjon, samt deler av kostnadene for konserter, turer og seminarer (noen av disse har i tillegg en egenandel).