Vil du spille i korps

Vil du spille i korps

Publisert av Gunnar Wistad den 29.05.20. Oppdatert 02.05.23.

Vil du spille i korps?

Korpset rekrutterer fra Ullevål og Berg skoler og du kan begynne hos oss når du går i 3.klasse.

Korpset er delt opp i følgende nivåer:

  • Bittelille samspill (1. år i korpset)
  • Lille samspill (2. og 3. år i korpset)
  • Store samspill (fra 6. klasse til og med 3. klasse på videregående skole). I store samspill har vi i tillegg en egen ungdomsgruppe for de som går på ungdomsskolen og videregående skole.

INSTRUMENTER

Hos oss kan du spille fløyte, klarinett, saxofon, kornett/trompet, waldhorn, trombone, tenorhorn/eufonium, tuba og slagverk. Alle instrumenter er like viktige og helt nødvendige for at korpset skal være fullt besatt, og for at det skal bli gøy å spille sammen. Se presentasjon av instrumentene på usm.no eller her https://musikkorps.no/musikk/fagstoff/instrumentkunnskap-for-skolekorpsdirigenter/

HVOR OG NÅR ØVER VI?

SAMSPILL Hver mandag i gymsalen på Ullevål skole:

  • Bittelille samspill: 14.45-16.00
  • Lille samspill: 16.00-17.45
  • Store samspill: 17.45-20.00

ENKELTTIMER 30 minutter per uke, hovedsakelig onsdag eller torsdag ettermiddag på Ullevål skole.

HVA KOSTER DET?

Det koster kr 5 000 å være medlem av korpset i et år. Vi har søskenmoderasjon. For dette får barnet enkeltundervisning og oppfølging av instrumentallærer en halvtime per uke, samspill en gang per uke, låne instrument, noter, uniform, delta på korpsfester, seminarer og en korpstur på slutten av korpsåret. (her er det en egenandel).

HVA ØNSKER VI AV FORELDRENE?

Ullevål skoles musikkorps er foreldredrevet og du kan bidra på mange forskjellige måter.

Du trenger ikke musikkbakgrunn. Liker du å sjaue lopper og instrumenter, holde orden på noter og uniformer, være en trygg voksen støtte på samspilleøvelsene til de yngste eller lage fine fester og turer? Her kan du bidra med det du ønsker slik at de flotte musikantene får det bra.

Vi arrangerer loppemarked to ganger i året, både vår og høst. Dette er den viktigste inntektskilden vår. Her trenger vi hjelp av begge foresatte. Loppemarkedet er drevet av en entusiastisk, erfaren og godt organisert gjeng. Det gir resultater og da blir det gøy!

Ellers ønsker vi at dere passer på at barna møter på øvelser, øver litt hjemme og tar godt vare på de verdifulle instrumentene.

BLI MEDLEM?

Møt opp på informasjonsmøtet på Ullevål skole tirsdag 6. juni klokken 18. 00 for å få mer informasjon om blant annet innmelding. Korpset tar inn inntil 25 aspiranter hvert år.  

SPØRSMÅL? Kontakt dirigent Olav Raanaas Moen på  e-post: olavrm@gmail.com, eller telefon: 92244994.

Les mer om oss på hjemmesiden vår: www.usm.no

Informasjon er tom