Ullevål skoles musikkorps ble etablert i 1928. Her er et lite tilbakeblikk:

Korpsets historie startet allerede i februar 1927 da styret i Ullevål Havebys Vel nedsatte en komite for å opprette et guttekorps. Kildene forteller at også Ullevål Mannskor arbeidet for å få i gang et musikkorps i Havebyen.

Ullevål skoles musikkorps ble startet 30. april 1928, to år etter at Ullevål skole ble tatt i bruk. Da korpset ble stiftet var Ullevål haveby ferdig utbygget. Etableringen av korpset viser at det var hele områdets musikkorps og ikke bare skolens. Korpset har hele tiden hatt et nært forhold til Havebyselskapet og til alle velforeningene i skolekretsen. 

Den første leder av korpset var Hans Asbjørnsen, som hadde denne oppgaven i 14 år. Han satt i styret sammen med Paul Hansen, H. Kokkin, A. Folstad og overlærer Mads Berg. De første instrumentene ble kjøpt fra Grønland skole og kostet 1000 kroner. Innkjøpet ble finansiert av et rentefritt lån fra Havebyselskapet. Til korpset hadde det meldt seg 58 gutter, og 30 av dem fikk være de første musikantene. I det første korpset var det ikke klarinetter, fløyter eller valthorn, og det var enkle uniformer.

Første gang korpset opptrådte var 17. mai 1929. Alle hadde hvite luer med blanke skygger, og ellers var de kledd i stasplagget, som for de fleste var en matrosdress. Det viktigste var at musikken klang. Hagebyen møtte sitt korps med stor begeistring.

Allerede i 1931 ble aktiviteten utvidet til øvelse to ganger i uken – mandag og torsdag. Dessuten var det marsjøvelser på søndag ettermiddag straks snøen var gått, og disse turene gikk til Sognsvann. Kontingenten var kr. 1 per måned. I 1932 ble et Ullevål Ungdomskorps stiftet med aktiv støtte fra skolekorpset. Samarbeidet var godt, men etter noen år ble ungdomskorpset oppløst.

Til 10-årsjubileet fikk korpset nye uniformer. De 48 musikantene fikk nye, hvite uniformer med blått magebelte.
I 1940 var Ullevål skoles guttemusikkorps “meget godt øvet”, og sto godt rustet til vårens mange oppgaver. Men 9. april stanset all aktivitet. Det ble gjort forsøk på å holde korpset i gang, men under de vanskelige forholdene gikk det ikke. Skolemyndighetene ga beskjed om at de ikke ønsket at korpsene skulle gjenoppta sine øvelser – “vesentlig av hensyn til lys- og brenselvanskeligheter”. Kretsen ga styret en instruks i tre punkter: Guttene måtte ikke opptre i musikkuniform og ikke marsjere i sluttet tropp, men ellers kunne de spille hvor som helst i vanlige klær. I løpet av høsten 1940 måtte korpset offisielt innstille sin aktivitet. Styret fortsatte, og høsten 1942 ble øvelsene gjenopptatt, men med forholdsvis liten tilslutning. Disse øvelsene pågikk i et års tid, men tok slutt fordi deltakelsen var for dårlig. Etter freden i 1945 ble driften av korpset tatt opp igjen, og 35-40 gutter meldte seg. Uniformene var ikke brukbare, men instrumentene var tatt vare på. Store oppgaver skulle løses. Det musikalske skulle gjenreises. Styret og dameforeningen gikk løs på den store utfordringen, men det tok likevel to år før korpset igjen var spilleklart. Den første offisielle opptreden var 17. mai 1947. I en beskrivelse fra den gang heter det at “man trygt kan si at Ullevål skoles guttemusikkorps i dag briljerer med en drakt som er en av de vakreste blant Aker-skolenes. Det er ingen overdrivelse å si at gjensynet med Ullevål Hageby ble så hjertelig som det kunne være”.

Så fulgte noen meget aktive korpsår. 25-årsjubileet i 1953 ble feiret med tur til Gøteborg og deltakelse på landsstevne på Gjøvik. I 1956 var det igjen uniformsskifte. Støtteforeningen tok et stort økonomisk løft, slik at korpset kunne stille i 40 nye og unektelig mer kostbare uniformer til 17. mai. I 1958, etter 30-årsjubileet, ble det på høsten vedtatt at jenter skulle få bli med i korpset. I 1968 ble 40-årsjubileet markert med at Ullevål-korpset sto som arrangør av kretsdelsstevne som ble avviklet i mai på Universitetet på Blindern. Full utskiftning av alle uniformer fant også sted i 1971.

I dag er Ullevål skole musikkorps et stort korps med over 90 musikanter og 40 aspiranter. De siste årene har korspet rekruttert fra både Ullevål og Berg skole. Korpset har stor verdi for nærmiljøet. Det viser seg hvert eneste år både på 16. og 17. mai, ved julegrantenning på Damplass, på Elvelangs, på konserter ved Ullevål og Marienlyst skole og Vestre Aker kirke, ved loppemarkeder og mye mer.