Guro style=

Guro

Informasjonsansvarlig
Gunnar Haaland style=

Gunnar Haaland

Instrumentforvalter
Johanna Nakstad style=

Johanna Nakstad

Styremedlem - arr.kom.
Anne Gro Wesenberg style=

Anne Gro Wesenberg

Instruktøransvarlig
Ulf Pedersen style=

Ulf Pedersen

Leder
Ellen Karoline Henriksen style=

Ellen Karoline Henriksen

Kasserer